?> Spiering bestellen | www.spieringkopen.nl

Bestuursrechter verbiedt spieringvissen, maar in onze webshop www.doodaaskopen.nl zijn ze nog te krijgen.

DEN HAAG – De Raad van State heeft dinsdag de vergunning geschorst die de provincie Friesland vorige week afgaf voor het vissen op spiering in het IJsselmeer. Vogelbescherming Nederland heeft daarmee de zaak die de organisatie afgelopen weekeinde tegen de provincie aanspande gewonnen.

Er mag niet op spiering worden gevist, aangezien deze vis de belangrijkste voedselbron vormt voor visetende vogels die rond het IJsselmeer leven. Volgens de hoogste bestuursrechter toont een door Friesland aangevraagd onderzoek van wetenschappers onvoldoende aan dat het wegvissen van 1000 ton spiering niet schadelijk is voor de vogelstand.

De Vogelbescherming kwam onmiddellijk in het geweer toen Friesland ineens toch een vergunning afgaf, nadat dat in januari juist vanwege de kwetsbare vogelstand was geweigerd. Zondag legde de bestuursrechter al een voorlopige schorsing op, om te voorkomen dat vissers maandag of dinsdag zouden uitvaren. Volgens de Vogelbescherming hebben Urker vissers dat maandag desondanks gedaan.

De organisatie heeft de provincie gevraagd om te handhaven, waardoor de Urker vissers vervolgd zouden kunnen worden. De Vogelbescherming heeft ook bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunning. Friesland moet zowel op het bezwaar als over de handhaving nog besluiten volgens een woordvoerder.

De bestuursrechter is het met de Vogelbescherming eens dat duizenden visdieven, zwarte sterns en dwergmeeuwen van de honger kunnen sterven als er op spiering wordt gevist in het IJsselmeer. Op eiland de Kreupel in het meer bevindt zich de grootste broedkolonie van visdieven in Europa.

Vissen op spiering is door de schorsing van de Raad van State voor dit jaar waarschijnlijk van de baan, aangezien er maar 3 tot 4 weken op deze vissoort wordt gevaren. Friesland kan niet in beroep tegen de uitspraak. Wel kan de provincie een nieuw besluit nemen, waarna een nieuwe rechtsgang mogelijk is.

Bron: www.telegraaf.nl

Comments are closed.